Τελευταία Νέα

Νόμοι και Αποφάσεις

Nόμος 5016/2023 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις. [...]
Fri, Feb 03, 2023
Νόμος 5013/2023 Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις. [...]
Wed, Jan 18, 2023
Νόμος 5009/2023 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την [...]
Mon, Jan 16, 2023