Τελευταία Νέα

Διευκρινίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του Κ ΦΕ, όπως η έννοια της νέας θέσης [...]
Fri, Dec 03, 2021
Ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000 κατοικιών - Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την [...]
Fri, Dec 03, 2021

Νόμοι και Αποφάσεις

Νόμος 4864/2021 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου [...]
Wed, Dec 01, 2021
Νόμος 4859/2021 Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή [...]
Thu, Nov 25, 2021
Νόμος 4856/2021 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2019. [...]
Thu, Nov 18, 2021
Νόμος 4855/2021 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις. [...]
Thu, Nov 11, 2021