Τελευταία Νέα

Οδηγίες για την πρόσβαση, τη χρήση και το πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας [...]
Mon, May 17, 2021

Νόμοι και Αποφάσεις

Νόμος 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις. [...]
Fri, Apr 23, 2021
Νόμος 4797/2021 Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, [...]
Thu, Apr 22, 2021
Νόμος 4795/2021 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση [...]
Fri, Apr 16, 2021