Τελευταία Νέα

Για τα «νέα» διαμερίσματα (δηλ. ηλικίας έως 5 ετών) η αύξηση ήταν 7,7%, ενώ για τα «παλαιά» διαμερίσματα (ηλικίας άνω [...]
Wed, Feb 19, 2020
Πιλοτικό πρόγραμμα σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας σε τοπικό επίπεδο [...]
Wed, Feb 19, 2020
Ο πρώτος κατάλογος των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών της ΕΕ συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη στις 5 Δεκεμβρίου 2017 [...]
Wed, Feb 19, 2020

Νόμοι και Αποφάσεις

Νόμος 4663/2020 Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις. [...]
Tue, Feb 11, 2020
Νόμος 4659/2020 Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις. [...]
Sun, Feb 02, 2020
Νόμος 4652/2020 Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις. [...]
Wed, Jan 22, 2020