Τελευταία Νέα

Ασανσέρ οι αμερικανικές αγορές, ανοδικά οι ευρωπαικές [...]
Thu, Jan 20, 2022
Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ Δεκεμβρίου 2021 [...]
Thu, Jan 20, 2022

Νόμοι και Αποφάσεις

Νόμος 4875/2021 Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την [...]
Wed, Dec 22, 2021
Νόμος 4876/2021 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες [...]
Wed, Dec 22, 2021
Νόμος 4874/2021 Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. [...]
Sun, Dec 19, 2021
Νόμος 4873/2021 Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης [...]
Tue, Dec 14, 2021