Οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν πολλούς έκτακτους φόρους και προσωρινές εισφορές για τα επόμενα χρόνια με κυριότερους τους παρακάτω:
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Τέλος Επιτηδεύματος

Ειδικό τέλος στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιακή ή εμπορική χρήση

Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες (χρήση 2010)