Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων

Home » Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν από τις 3/5/2012 τη δυνατότητα να δηλώσουν την αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους στη ΔΟΥ ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το έντυπο Μ1 μέσω του λογαριασμού τους στο Taxisnet.

Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν τη μεταβολή αυτή ηλεκτρονικά πρέπει να έχουν αποκτήσει κωδικούς, ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxis. Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς δείτε εδώ πως μπορείτε να αποκτήσετε.

Σε περίπτωση που η αλλαγή διεύθυνσης επιφέρει και αλλαγή ΔΟΥ, δε θα επιλέξετε εσείς τη νέα ΔΟΥ αλλά θα γίνει από τη ΔΟΥ στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκετε κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής σας.

Αν χρησιμοποιείτε ως έδρα άσκησης της δραστηριότητάς σας την κατοικία σας, η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας δε μεταβάλλει και τη διεύθυνση της έδρας σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή διεύθυνσης της επαγγελματικής σας έδρας πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ ώστε να κάνετε την απαραίτητη διαδικασία για τη μεταβολή της έδρας σας.

Για να δηλώσετε τη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας σας, πρέπει να συνδεθείτε εδώ με τους προσωπικούς σας κωδικούς, να επιλέξετε από τη στήλη αριστερά “Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου” και στη συνέχεια “Νέα Αίτηση”.

Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τη νέα σας διεύθυνση στα ανάλογα πεδία του εντύπου Μ1 και πατάτε “Υποβολή”. Φροντίστε να εκτυπώσετε την ηλεκτρονική μεταβολή που πραγματοποιήσατε.