Η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα έχει επιφέρει τραγικές συνέπειες στις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλεία τους.
Τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ και το μόνο που μένει στους ολοένα και περισσότερους ανέργους είναι κάποια επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Κάρτα ανεργίας

Τακτικό επίδομα ανεργίας

Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας

Επίδομα σε νέους από 20-29 ετών

Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων

Επίδομα μακροχρονίως ανέργων