Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για σκάφη αναψυχής

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη α­ναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα:

Μήκος
μη ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα 3.000
πάνω από 5 μέτρα 4.000

Μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης ορίζεται στο εξής κλιμακωτά:

Μήκος €/μέτρο
Μέχρι 7 μέτρα 12.000 €
Από 7μ. έως 10μ. 3.000 € / ανά μέτρο
Από 10μ. έως 12μ. 7.500 € / ανά μέτρο
Από 12μ. έως 15μ. 15.000 €/ανά μέτρο
Από 15μ. έως 18μ. 22.500 €/ανά μέτρο
Από 18μ. έως 22μ. 30.000 €/ανά μέτρο
Πλέον 22μ. 50.000 €/ανά μέτρο

Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης του παραπάνω πίνακα μειώνονται κατά ποσοστό 50% προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο , τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.

Η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται ανάλογα την παλαιότητα του κάθε σκάφους, η οποία υπολογίζεται από το έτος που νηολογήθηκε το σκάφος, ως εξής:

Έτη % μείωσης
σκάφη άνω των 5 ετών 15%
άνω των 10 ετών 30%

Στα σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο ολόκληρο ή μέρος του έτους στη δαπάνη προστίθεται και ή αμοιβή του πληρώματος .Ενώ τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.