Επίδομα αδείας

Κάθε εργαζόμενος μαζί με την καταβολή της άδειας του, δικαιούται και το επίδομα άδειας το οποίο ανέρχεται στο μισό του μισθού για τους υπαλλήλους και τα 13ημερομίσθια για τους εργάτες.

Οι μισθωτοί που λαμβάνουν ένα μέρος ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται να πάρουν μαζί με την άδεια και μάλιστα προκαταβολικά τις ανάλογες αποδοχές για επίδομα άδειας, τόσο για το πρώτο και δεύτερο έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.

Σε περίπτωση που αποχωρεί ή απολύεται ο μισθωτός, τότε αυτός δικαιούται άδεια και επίδομα άδειας

Το επίδομα αδείας προ­καταβάλλεται με την έναρξη της άδειας και απαγορεύεται η κατάτμηση του όμως δεν παίρνει την προσαύξηση του 100%, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν το καταβάλλει στους μισθωτούς μέχρι τέλους του έτους.

Οι πρόσθετες αμοιβές από υπερωρίες, από Κυριακές, από νυχτερινή εργασία, η αποζημίωση για εκτός έδρας διανυκτερεύσεις που καταβάλλονται τακτικά και μόνιμα στο μισθωτό, συνυπολογίζονται στο επίδομα της αδείας.

Τέλος, το επίδομα αδείας συνυπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές προκειμένου να υπολογιστούν τα δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα.