Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος-Ε9

Home » Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος-Ε9

Το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φυσικών προσώπων, των συμπληρωματικών εντύπων Ε2 & Ε3 και του Ε9 όπου υπάρχει υποχρέωση.

Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο φορολόγησης, τις αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσετε, υπολογίζουμε τα τεκμήρια σας και σας ενημερώνουμε για τους έκτακτους φόρους που θα κληθείτε να πληρώσετε. Συμβουλεύουμε για την ορθή υποβολή της δήλωσης και προτείνουμε τρόπους ώστε να αποφύγετε την λανθασμένη φορολόγηση (πχ.υποβολή πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου για κάλυψη αγοράς).

Κάνουμε αίτηση για κωδικούς-κλειδάριθμο ώστε να αποκτήσετε username και password, (στοιχεία απαραίτητα για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων), ενεργοποιούμε το λογαριασμό σας στο Taxisnet και σας δίνουμε αντίγραφο των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστικό.

Τέλος, συντάσσουμε και υποβάλλουμε δηλώσεις νομικών προσώπων (Ε5, Φ01-10, κτλ) ανάλογα με τη φύση και την κατηγορία βιβλίων κάθε εταιρείας.