Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (εμπρόθεσμης, εκπρόθεσμης, τροποποιητικής) γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται η ταυτότητα πληρωμής, ένα έντυπο το οποίο εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, και περιέχει τον ΑΦΜ της επιχείρησής ή του προσώπου που οφείλει το φόρο, έναν τυχαίο μοναδικό αριθμό που δίνεται από το Taxisnet και το ποσό πληρωμής.

Το ποσό πρέπει να δηλωθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στην ταυτότητα πληρωμής, αλλιώς η συναλλαγή δεν εκτελείται, ακόμα και όταν το ποσό είναι παραπάνω. To εκπρόθεσμο ΦΠΑ, που υποβάλλεται μέσω Taxisnet πληρώνεται επίσης στην τράπεζα με την αντίστοιχη ταυτότητα πληρωμής, στο ποσό όμως συμπεριλαμβάνεται και το πρόστιμο του εκπρόθεσμου.

Προθεσμίες Υποβολής & Πληρωμής:

Εμπρόθεσμές δηλώσεις ΦΠΑ:

  1. Την 26η μέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (ή την επόμενη εργάσιμη σε περίπτωση αργίας) , όταν πρόκειται για χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ (τρίμηνο για βιβλία Β’ κατηγορίας, ανά μήνα για βιβλία Γ’ κατηγορίας)
  2. Την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, όταν πρόκειται για πιστωτικές ή μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται και πληρώνονται:

  1. Την 20η μέρα του μήνα, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1 ή 2.
  2. Την επομένη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4 ή 5.
  3. Την επομένη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφίο 3, 4 ή 5 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6,7 ή 8.
  4. Την επομένη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφίο 6, 7 ή 8 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9, 0.

Σε αντίθετη περίπτωση, ξαναγίνεται υποβολή με νέο πρόστιμο.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του χρεωστικού ΦΠΑ σε δόσεις (έως 3) , καταβάλλοντας τουλάχιστον το 40% του συνολικού ποσού με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 300,00 ευρώ. Για να πληρωθεί το ΦΠΑ σε δόσεις πρέπει να έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα όλες οι δόσεις από τις προηγούμενες δηλώσεις της διαχειριστικής περιόδου. Η πληρωμή του 40% γίνεται με την ταυτότητα πληρωμής που βγαίνει κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με προσαύξηση 2% σε 2 δόσεις (δεν μπορεί να είναι κάτω των 300,00 εκτός της τελευταίας), οι οποίες πληρώνονται τους επόμενους 2 μήνες σε οποιαδήποτε ΔΟΥ μέχρι την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.