Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΜ

Home » Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΜ

Όταν φορέας κύριας ασφάλισης είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

  1. Αίτηση – Δήλωση για σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  2. Αντίγραφο απόφασης απονομής της σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Όταν φορέας κύριας ασφάλισης είναι άλλος (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Οργανισμός:

  1. Αίτηση – Δήλωση για σύνταξη γήρατος από το ΕΤΕΑΜ (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  2. Αντίγραφο απόφασης απονομής της κύριας σύνταξης. Όταν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έχει εκδοθεί απόφαση κυρίου φορέα -αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας- αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια
  5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας, το οποίο αναζητείται -κατόπιν συναίνεσης του ασφαλισμένου- από την υπηρεσία
  6. Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το IBAN