Οι εργαζόμενοι (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι) δικαιούνται εκλογική άδεια με αποδοχές, διάρκειας ανάλογης με τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την κανονική άδεια, ούτε με οποιαδήποτε άλλη.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται:

  1. μία (1) εργάσιμη για αποστάσεις από 200-400 χλμ,
  2. δύο (2) εργάσιμες για αποστάσεις από 401 και πάνω,
  3. μέχρι τρεις (3) εργάσιμες για τα νησιά

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται:

  1. μία (1) εργάσιμη για αποστάσεις από 100-200 χλμ,
  2. δύο (2) εργάσιμες για αποστάσεις από 201-400 χλμ,
  3. τρεις (3) εργάσιμες για αποστάσεις από 401 και πάνω και για τα νησιά