Μεταβολές

Home » Επιχειρήσεις » Μεταβολές

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μίας επιχείρησης μπορεί να προκύψει ανάγκη μεταφοράς της έδρας, μεταβολής του ονόματος, ίδρυσης υποκαταστήματος ή ακόμα ίσως χρειαστεί να προστεθεί κάποια δραστηριότητα (πχ. εταιρία που εμπορεύεται χονδρικώς αποφασίζει να ασχοληθεί και με το λιανικό εμπόριο). Κάθε αλλαγή πρέπει να δηλώνεται στο τμήμα του Μητρώου της ΔΟΥ ώστε να δοθεί η σχετική άδεια και γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η μεταβολή. Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με τη μεταβολή αλλά και τη νομική μορφή της επιχείρησης.

Μεταφορά έδρας

Προσθήκη νέας δραστηριότητας (νέος ΚΑΔ)

Μεταβολή κατηγορίας λογιστικών βιβλίων