Αν είστε παλιός χρήστης οι κωδικοί σας θα είναι σε ισχύ μέχρι 31/12/2012. Στο διάστημα αυτό προκειμένου να μην απενεργοποιηθούν πρέπει να επισκεφτείτε αυτοπροσώπως εσείς ή αντιπρόσωπός σας, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και να λάβετε τον κλειδάριθμο σας. Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο Α.Φ.Μ. σας και η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο σας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου θα παραλάβετε τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Αν είστε νέος χρήστης για να αποκτήσετε κωδικούς πρέπει να κάνετε αίτηση αρχικής εγγραφής , συμπληρώνετε την αίτηση δηλώνοντας, όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που επιθυμείτε. Τυπώνετε την αίτηση και με την ταυτότητά σας πηγαίνετε στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε (ή σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αν έχετε ήδη δηλώσει όλες τις πιθανές μεταβολές των στοιχείων σας στο μητρώο π.χ. αλλαγή αριθμού ταυτότητας) από όπου και παραλαμβάνετε τον κλειδάριθμο.

Ειδικά, για τα Νομικά πρόσωπα, τον κλειδάριθμο πρέπει να παραλάβει ο νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας, μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιπρόσωπός του, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού πρέπει να μεταφερθείτε στη σελίδα ενεργοποίησης λογοριασμού όπου θα συμπληρώσετε το username και τον κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες και τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα. Στη συνέχεια πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε ενεργοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κρατήστε τον κλειδάριθμό σας σε ασφαλές μέρος γιατί θα σας χρειαστεί σε περίπτωση που ξεχάσετε το password σας.

Σε περίπτωση που σας εμφανίστεί το μήνυμα “είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης”, όταν ολοκληρώσετε την αίτηση για αρχική εγγραφή, σημαίνει ότι στο παρελθόν είχατε κωδικούς. Αν δεν τους θυμάστε ή δεν έχετε πρόσβαση σε αυτούς μπορείτε να κάνετε αίτηση επανεγγραφής ώστε να ζητήσετε νέους και να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας (password) κάνετε δήλωση νέου κωδικού. Για την είσοδο στην υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητο το username και ο κλειδάριθμος.

Αντίθετα δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης αλλαγής του username με το νέο σύστημα. Για να αλλάξετε το username, πρέπει από τις υπηρεσίες πιστοποίησης να κάνετε αίτηση επανεγγραφής, όπου έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε νέο username. Μετά την επανεγγραφή θα πάτε στη ΔΟΥ να πάρετε νέο κλειδάριθμο και στη συνέχεια ενεργοποιείτε το λογαριασμό σας.

Σημειώνεται ότι, όσοι φορολογούμενοι υποχρεώνονται για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης και δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ή δεν έχουν κάνει αίτηση λήψης κωδικών, θα λάβουν συστημένη επιστολή από τη ΓΓΠΣ με κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο. Δείτε εδώ αν θα λάβετε κλειδάριθμο ταχυδρομικά.