Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία e-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης μέσω της οποίας υποστηρίζεται η δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης (πχ ένσημα) από 1/1/2002 απ’ ευθείας από τους ίδιους ασφαλισμένους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών στοιχείων ασφάλισης (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ).

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ατομικό τους λογαριασμό, αφού πιστοποιηθούν και αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης.

Οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, μπορούν να συνδεθούν στον ατομικό τους λογαριασμό, να δουν και να εκτυπώσουν τα ατομικά τους στοιχεία.

Οι ασφαλισμένοι που δε διαθέτουν κωδικούς πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία :

  1. Συμπλήρωση στοιχείων ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης που επιθυμείτε να αποκτήσετε ως χρήστης της υπηρεσίας e-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση σας.
  2. Προσέλευση σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τμήμα Μητρώου, έχοντας μαζί σας την εκτύπωση των στοιχείων εγγραφής και είτε το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο (για τους απογεγραμμένους ασφαλισμένους), είτε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την απογραφή άμεσα σφαλισμένου (για νέους απογραφόμενους). Μέσω ειδικής συναλλαγής του ΟΠΣ-ΙΚΑ θα αποδοθεί ο κλειδάριθμος για την ενεργοποίηση σας ως χρήστης της υπηρεσίας e-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης.
  3. Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης που επιλέξατε και του κλειδάριθμου που σας αποδόθηκε από το υποκατάστημα εδώ. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στον ατομικό του λογαριασμό.

Σε περίπτωση που ο κλειδάριθμος δεν παραλαμβάνεται από τον ασφαλισμένο αυτοπροσώπως, θα πρέπει το άτομο που τελικά παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο να προσκομίζει θεωρημένη εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου.