Νόμος 4963/2022 Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. [...]
Fri, Jul 29, 2022
Νόμοι και Αποφάσεις
Νόμος 4964/2022 Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση [...]
Fri, Jul 29, 2022
Νόμοι και Αποφάσεις
Νόμος 4961/2022 Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. [...]
Tue, Jul 26, 2022
Νόμοι και Αποφάσεις
Νόμος 4958/2022 Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. [...]
Wed, Jul 20, 2022
Νόμοι και Αποφάσεις
Categories: Front Page