Συγκεντρωτικές τιμολογίων-Καταστάσεις αναμόρφωσης

Home » Συγκεντρωτικές τιμολογίων-Καταστάσεις αναμόρφωσης

Αναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε σωστά και εμπρόθεσμα τις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών μετά την απαραίτητη διασταύρωση των προς υποβολή στοιχείων και υποβάλλουμε ισοζύγια λογαριασμών στη ΔΟΥ στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση (βιβλία Γ κατηγορίας). Επίσης, υποβάλλουμε τις υποχρεωτικές πλέον καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης και τους πίνακες αυτοκινήτων και ακινήτων.