Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΟΑΕΕ για την ηλικία και τα έτη ασφάλισης.

Δικαιολογητικά:

Παλιοί ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992)

Νέοι ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993)