Οι ασφαλισμένοι θέλουν να γνωρίζουν αν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο που πρέπει, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, δηλαδή αν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, το ποσό της σύνταξης που θα λάβουν, τα δικαιολογητικά προκειμένου να κάνουν αίτηση για συνταξιοδότηση.
Τα ασφαλιστικά ταμεία παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους, τις σημαντικότερες από αυτές μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Συντάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ

Συντάξεις ΟΑΕΕ

Συντάξεις ΟΓΑ