Τεκμήριο θεωρείται το κατώτερο εισόδημα που πρέπει να δηλώνει ο φορολογούμενος, προκειμένου να μπορεί να αγοράσει και να συντηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει. Υπάρχουν δύο είδη τεκμηρίων:

Τεκμήριο αγοράς ή «πόθεν έσχες» το οποίο εφαρμόζεται κατά την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου. Το εισόδημα που δηλώνεται από το φορολογούμενο πρέπει να δικαιολογεί την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

Τεκμήριο συντήρησης που ισχύει κάθε χρόνο και αφορά το κόστος συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει ο φορολογούμενος.

Αντικειμενική δαπάνη ακινήτων

Αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων

Αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής

Λοιπές αντικειμενικές δαπάνες