Νόμοι και Αποφάσεις

Νόμος 4966/2022 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και του Διοικητικού Κανονισμού [...]
Sun, Sep 04, 2022
Νόμος 4965/2022 Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. [...]
Thu, Sep 01, 2022
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 62 Καθορισμός διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης προστίμου του άρθρου 15 του ν. 4278/2014 (Α' 157). [...]
Tue, Aug 16, 2022
Νόμος 4963/2022 Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. [...]
Fri, Jul 29, 2022
Νόμος 4964/2022 Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση [...]
Fri, Jul 29, 2022