Βιβλιάριο υγείας

Home » Ασφαλιστικά » Βιβλιάριο υγείας

Κάθε εργαζόμενος είτε μισθωτός είτε ελεύθερος επαγγελματίας αλλά και οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένείας τους δικαιούνται να έχουν βιβλιάριο υγείας εφόσον έχουν ασφαλιστεί στον κλάδο υγείας του ταμείου τους.

Βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ

Βιβλιάριο υγείας ΟΑΕΕ